Budowa i Usługi na miejscu


O Usługach Budowlanych na miejscu

Onsite Construction Services (OCS) to mobilna, zintegrowana platforma do instalacji i realizacji na miejscu, obejmująca usługi budowlane i zarządzanie budową. Budowa na miejscu obejmuje szeroki zakres zadań w terenie. Zazwyczaj stanowi sedno każdego projektu i odnosi się do wszystkich zadań, które muszą być wykonane na miejscu, takich jak budowa, utrzymanie i zarządzanie nieruchomością. (Z drugiej strony praca na budowie nigdy nie jest łatwa).

Korzyści z OCS

Onsite Construction Services

Moduły OCS


Moduły zapewniają skuteczne działanie na miejscu i dostarczają kompleksową listę rozwiązań do zarządzania i śledzenia wszystkich działań na miejscu.

Planowanie na miejscu

Onsite Planning tworzy i zarządza IWP’ami, pokazując w sposób przejrzysty współzależności, ograniczenia, postęp prac i koszty, które pomogą zwiększyć efektywność rozliczeń, produktywność, zmniejszą ilość przeróbek, opóźnień i przekroczeń budżetów.

Ponadto:

 • Przypisuje pakiety robocze i aktywnie zarządza wszystkimi wymaganiami wstępnymi do rozpoczęcia prac tworząc aktywny system kolejkowania dla statusu wszystkich ograniczeń w czasie rzeczywistym

 • Zawiera dzienne ilości postępu, zasady kredytowania i zarządza wszelkimi problemami i opóźnieniami obsługiwanymi cyfrowo od początku do końca

 • Wysyła cyfrowe powiadomienia dotyczące jakości, arkuszy czasu i zamyka pakiety pracy/robocze

Czytaj Dalej

Onsite Work Planning
Daily Progress & Hindrance Management

Zarządzanie codziennymi postępami i utrudnieniami

Moduł ten przedstawia pulpit nawigacyjny do działań w terenie w czasie rzeczywistym, który może być wykorzystany przez Twój zespół do monitorowania i kontrolowania dziennego postępu w najważniejszych obszarach ograniczeń.

 • Pulpit nawigacyjny przedstawia codzienne zadania i automatycznie generuje raporty.

 • Daje ogląd 5 najważniejszych obszarów krytycznych w czasie rzeczywistym , co pozwala skrócić czas podejmowania decyzji

 • Aktualizacja postępu jest natychmiast widoczna wraz z filtrem wykonawcy, etapami pracy i odpowiednimi datami.


Czytaj dalej

Daily Progress & Hindrance Management

Analiza Geo-Plot

Moduł ten odwzorowuje, mapuje zintegrowaną, opartą na geolokalizacji wizualizację projektu, strukturę podziału pracy, jednostki, obszary i pakiety robocze. Dzięki temu modułowi możesz:


 • Przeglądać mapę cieplną w czasie rzeczywistym dla prac, które są w toku, opóźnione lub wstrzymane i przechodzić do szczegółów pakietu roboczego /zadań

 • Cyfrowo tworzyć i udostępniać ścieżkę budowy oraz wykorzystywać ją jako narzędzie do szkolenia, komunikacji i dopasowania dla wszystkich członków zespołu projektowego

Czytaj dalej

Geo Plot Analysis
Construction Equipment Management

Zarządzanie sprzętem budowlanym

Ten moduł cyfrowo integruje rozwiązanie do planowania, wykorzystania i monitorowania sprzętu zgodnie z harmonogramem konserwacji, potrzebami i zamówieniami.

 • Jest to system zamawiania i zarządzania sprzętem z przepływem pracy dla planowych, pilnych, zatwierdzeń oraz wykorzystania głównego sprzętu wymaganego w realizacji projektu.

 • Jest to scentralizowane repozytorium, które przechowuje zaplanowane i nieplanowane rozmieszczenie sprzętu przez cały okres realizacji budowy.

Czytaj dalej

Construction Equipment Management

Zarządzanie usługami związanymi z obiektem

Moduł ten jest cyfrowo zintegrowanym rozwiązaniem dla usług, które są wymagane zgodnie z pakietem roboczym.

 • Jest to wspólny portal dla podmiotów zamawiających, dostarczających i zatwierdzających.

 • Stanowi przełomową innowację w zakresie szacowania, kontroli i zarządzania usługami na placu budowy (np. ciężkimi dźwigami, rusztowaniami, hydrotestami, zamówieniami na kruszywo lub beton)

Czytaj dalej

Construction Site Services Management
Flag of India

special announcements