Zakończenie, odbiory jakościowe i oddanie budowy


Informacje o QCX

PACE oferuje pełną identyfikację i zarządzanie wszystkimi istotnymi dokumentami związanymi z CWP oficjalne przechowywanie i przekazywanie, podczas gdy w tym samym czasie systemy zarządzania realizacją, system ITP i dokumentacja są kompilowane, weryfikowane i walidowane w celu uzyskania gwarancji i pewności , aby umożliwić stopniowe przekazanie systemu zespołom CSU.

Korzyści z QCX

Quality Completions and Handover of Construction

Moduły Zapewnienia Jakości i Przekazania

Moduły rozwiązań w zakresie jakości i kosztów są cyfrowo zintegrowane od realizacji w terenie do ich zakończenia i przekazania.

Zarządzanie jakością

Moduł ten jest dynamicznym, opartym na weryfikacji w trakcie procesu systemem zarządzania jakością i zamykaniem prac. W czasie rzeczywistym łączy kierowników robót z grupą ds. jakości.

W pełni integruje się z systemem jakości. Zakończenie i przekazanie arkuszy

kontrolnych budowy odpowiadających

poszczególnym pakietom roboczym oraz

cyfrowym audytom w celu obsługi

wyjątków i odstępstw.

Pomaga zredukować liczbę przeróbek poprzez rozwiązywanie problemów, gdy wykonawcy są jeszcze na placu budowy.


Czytaj dalej

Quality Management in Construction
Dynamic Quality Register

Dynamiczny rejestr jakości

Moduł ten obejmuje cyfrowe pakiety jakościowe do planowania i monitorowania kontroli jakości z konfigurowalnymi listami kontrolnymi.

 • Tworzy, planuje i monitoruje wnioski dotyczące jakości

 • Zawiera cyfrowo konfigurowalne listy kontrolne / zgodne z zadaniami

 • Zapewnia cyfrowe zatwierdzanie kontroli jakości i certyfikaty zestawu testówCzytaj dalej

Dynamic Quality Register

Śledzenie czasu i zasobów

Moduł ten to cyfrowe, oparte na chmurze ewidencjonowanie czasu pracy wraz z zatwierdzeniami, zintegrowane z realizacją pakietu roboczego.

 • System obejmuje rejestrowanie godzin pracy, godzin wykorzystania sprzętu, zużytych materiałów i wykonanych usług w łatwym do użycia formacie.

 • Zapewnia odwzorowanie godzin spędzonych na odpowiednim etapie pracy w ramach pakietu prac instalacyjnych.

 • Ułatwia cyfrowe przesyłanie i proces zarządzania zatwierdzeniami, zapewniając wierne tworzenie kopii zapasowych do rozliczania godzin.Czytaj dalej

Construction Time and Resource Tracker
Action Tracker

Monitoring Działań

Action tracker jest cyfrowym rozwiązaniem dla licznych czynności i działań, które są generowane, katalogowane, przypisywane i doprowadzane do zamknięcia w ramach spotkań, inspekcji lokalnej, audytów (i zagadnień) itp.

 • Integruje dane, aby ukazać status działań w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy mają wgląd w to, co się (aktualnie) dzieje.

 • Przypisuje zadania i monitoruje terminy oraz kamienie milowe w trakcie trwania całego projektu.

 • Zapewnia pełny wgląd wszystkim zainteresowanym stronom

Czytaj dalej

Action Tracker

Zarządzanie zamknięciem i przekazaniem

Jest to cyfrowo zintegrowane rozwiązanie do monitorowania i przeprowadzania wszelkich kontroli, badań i zgodności. Usprawnia przekazanie projektu, umożliwiając spełnienie wymagań dotyczących jakości, obrotu i przekazania budynku do użytku.

 • Jest proste, szybkie i zapewnia wydajny obrót pakietami projektowymi, pakietami roboczymi z pełnym cyfrowym opracowaniem, postępem i rzeczywistą historią realizacji w jednym skonsolidowanym miejscu.

 • Ułatwia zarządzanie szczegółowymi listami kontrolnymi zamknięcia z wymaganą dokumentacją, statusem, identyfikacją podmiotu składającego i podmiotu odbierającego - wszystko w jednym systemie.

Czytaj dalej

Construction Project Closeout and Handover Management
Flag of India

special announcements