About Teknobuilt

Pomagamy światu budować lepiej!


KIM JESTEŚMY

Teknobuilt to firma, która wierzy w przyszłość! Jesteśmy innowacyjną firmą technologiczną z branży budowlanej wdrażajacą platformę Digital an AI, która pomaga w każdym aspekcie zarządzania i realizacji programu w zakresie automatyzacji przepływu pracy, współpracujących, wspólnych zadań manualnych i systemów izolowanych.

NASZA WIZJA

Być wiodącym dostawcą rozwiązań technologicznych, systematycznie rozwiązującym problemy w branży obiektów użytkowych z naciskiem na ich realizację na pierwszej linii.

NASZA MISJA

Zobowiązanie do zapewnienia synergii inżynierii, budownictwa, technologii i systemów biznesowych w celu uzyskania niedoścignionej, zintegrowanej wartości dla naszych klientów. Przełamywanie barier dyscyplinarnych w celu wprowadzenia wielofunkcyjnych, innowacyjnych narzędzi, technik i metod o wartości dodanej. Zapewnienie kompleksowej platformy do komunikacji i współpracy na wszystkich poziomach realizacji projektu i budowy.

Certification of Appreciation from Hyundai
Manufacturing Technology Centre (MTC) - RICS School of Built Environment
K-Startup Grand Challenge 2020
Allia Serious Impact - London Based Incubator
Award Ceremony
Finalist of Techfest
Innovate UK - Global Business Innovation Programme
Flag of India

special announcements