Nowoczesna realizacja projektów budowlanych


O nowoczesnej realizacji projektów budowlanych

Nowoczesna realizacja projektów budowlanych dzięki kompleksowemu cyfrowemu wglądowi w projektowanie, zamówienia i prace budowlane umożliwia proaktywne działanie, które dostarcza wartość już w fazie początkowej projektu. Zespół budowlany rozpoczyna każdy projekt od przygotowań, co uznaje się za najważniejszy krok w (całym)procesie. W pierwszej kolejności należy zająć się budżetowaniem oraz innymi kosztami związanymi z materiałami i zasobami ludzkimi. Inne ważne zadania obejmują opracowanie zakresu działań, zarządzanie zespołem, analizowanie procedur, które następnie muszą być przestrzegane oraz przeprowadzanie skutecznych pomiarów w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Korzyści z APE

Advanced Construction Project Execution

Moduły APE

APE składa się z różnych modułów ułatwiających ich użytkowanie.

Moduły APE to kompleksowy, oparty na chmurze punkt obserwacyjny z wbudowaną inteligencją, płynnie integrujący projektowanie, zaopatrzenie i proces budowy, który sięga najniższego poziomu danych (Deliverables, Tags i Tasks).

Geo-Plot Manager (POC)

Geo-Plot Manager zapewnia optymalną kolejność od projektowania, zaopatrzenia, budowy po realizację systemów, w celu przygotowania harmonogramu zgodnego z AWP.


Dzięki Geo-Plot Manager możesz:

 • mapować zintegrowane, oparte na geolokalizacji wizualizacje projektu, strukturę podziału pracy, jednostki, obszary i pakiety robocze / prac / zadań.

 • przeglądać mapę cieplną w czasie rzeczywistym dla prac, które są w toku, opóźnione lub wstrzymane i przechodzić do szczegółów pakietu roboczego / zadań

 • cyfrowo tworzyć i udostępniać ścieżkę budowy oraz wykorzystywać ją jako narzędzie do szkolenia, komunikacji i dopasowania/dostosowania dla wszystkich członków zespołu projektowego


Czytaj dalejGeo Plot Manager (POC)
Construction Document Management & Deliverables

Zarządzanie dokumentami i dostawami oraz rezultatami i elementami dostarczanymi (DDM)

DDM to zintegrowany system, który wypełnia lukę między zespołami projektowymi w jednym scentralizowanym hubie, pozwalając wykorzystać wiedzę wszystkich współpracowników oraz poprawić wydajność i przewidywalność.


DDM pomaga:

 • tworzyć i zarządzać elementami projektu (technicznymi lub nietechnicznymi), w tym rysunkami, dokumentami i kartami danych

 • cyfrowo zarządzać zmianami lub korektami i śledzić ich status w odniesieniu do harmonogramu, jakości i kompletności rezultatów oraz ich terminów.

 • daje dostęp do w pełni interaktywnych i cyfrowych rejestrów dokumentów głównych z aktualnymi informacjami.Czytaj dalej

Construction Document Management & Deliverables

Pakiety prac inżynierskich (EWP)

Dzięki modułowi EWP można zarządzać i podtrzymywać pakiet prac inżynierskich poprzez automatyczne linki lub kompilację systemu zarządzania dokumentami z folderami projektów.


Pomoże Ci to:

 • zarządzać pakietem prac inżynierskich oraz automatyczną kompilacją poprzez system zarządzania dokumentami.

 • prowadzić rozliczenia, śledzić status i zarządzać gotowością w czasie rzeczywistym; dokonywać integracji z harmonogramem projektu i dynamicznie zarządzać zmianami w celu terminowej realizacji

 • współdziałać przez cały okres przygotowania, planowania i realizacji, co pozwoli uzyskać właściwe rysunki lub szkicea take projekty i dane, w tym także alerty i powiadomienia.

Czytaj dalej

Engineering Work Packages (EWP)
Pre-Construction Planning

Planowanie przed rozpoczęciem budowy

Planowanie przed rozpoczęciem budowy pomoże Ci w przygotowywaniu, stworzeniu planu i opracowaniu harmonogramu pakietów prac budowlanych przy jednoczesnym dostępie do EWP i wglądzie w napływające projekty oraz rysunki i dane.


Umożliwia ono również:

 • zatwierdzanie planu, zakresu i ilości oraz łatwe tworzenie pakietów lub zakresów prac dla brygadzistów (na miejscu) z pełną widocznością współzależności oraz przypisywać im jednoznaczną odpowiedzialność

 • ustanawianie wymagań dotyczących postępu prac i kamieni milowych wymaganych do ich ukończenia

 • tworzenie cyfrowych podpisówCzytaj dalej

Pre-Construction Planning

Tworzenie Frontu Robót

Dzięki modułowi EWP możesz zarządzać pakietem prac inżynierskich poprzez automatyczne linki lub kompilację systemu zarządzania dokumentami z folderami projektów.

Pomoże Ci to:

 • zarządzać pakietem prac inżynierskich & automatyczną kompilacją poprzez system zarządzania dokumentami.

 • prowadzić rozliczenia, śledzić status i zarządzać gotowością w czasie rzeczywistym; dokonywać integracji z harmonogramem projektu i dynamicznie zarządzać zmianami w celu terminowej realizacji

 • współdziałać przez cały okres przygotowania, planowania i realizacji, co pozwoli uzyskać odpowiednie rysunki lub szkice oraz projekty i dane, w tym także alerty i powiadomienia.

Czytaj dalej

Work Front Builder
Flag of India

special announcements