Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko Naturalne


O zdrowiu, bezpieczeństwie i środowisku naturalnym

PACE Nextgen HSE spełnia kompleksowo wymagania dotyczące zarządzania procedurami bezpieczeństwa i środowiska, pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym oraz systemu śledzenia działań (alertów). Opóźnione i wiodące formy narzędzi zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem są pozyskiwane i poprzez algorytmy przekształcane w analitykę danych ML i AI, zapewniając działania zapobiegawcze w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń u ludzi lub w środowisku przechodząc od zera wypadków do proaktywnego podejścia Plus One. Kurs BHP na placu budowy omawia typowe niebezpieczeństwa i zagrożenia występujące na placu budowy, bezpieczne zasady pracy ręcznej, pracy na wysokości oraz w otoczeniu maszyn budowlanych

Korzyści z BHP w budownictwie


Health, Safety and Environment

Moduły BHP

Moduły PACE BHP mają ścisły związek z całkowitymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, które są zawarte w planach bezpieczeństwa i ochrony środowiska klienta. Aby zapewnić reakcję w czasie rzeczywistym w kwestii bezpieczeństwa na budowie wszystkie formularze, plany i raporty są osadzone w systemie, w tym również obowiązki i protokoły komunikacyjne.

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem

Jest to cyfrowe rozwiązanie odnoszące się do wszystkich aspektów zarządzania projektem; kompleksowy system do zarządzania BHP w całej firmie.


Niektóre z jego cech to:

 • Zintegrowany, aby zapewnić system Plus One HSE poza podejściem "zero szkód

 • Ulepszony X-FLHA pomaga zmniejszyć liczbę poważnych obrażeń i wypadków śmiertelnych w trakcie realizacji projektów

 • Struktura współpracy umożliwiająca w ramach jednej platformy zaangażowanie kierownictwa, pracowników i stron trzecich na rzecz bezpieczeństwa na placu budowy.

Czytaj dalej

HSE Management
Safety Assessments

Oceny bezpieczeństwa

Ocena bezpieczeństwa to proaktywne podejście w ramach zintegrowanego systemu cyfrowego w celu zmniejszenia wszelkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem na placach budowy.


Dzięki temu modułowi możesz:


 • Cyfrowo tworzyć ocenę zagrożeń na poziomie placu budowy, stanowiska i obszaru dzięki wygodnym urządzeniom mobilnym lub tabletom

 • Zmniejszyć ilość papierowych dokumentów i zoptymalizować przepływy pracy, aby uzyskać bez opóźnień informacje dotyczące bezpieczeństwa.

 • Zyskać zaangażowanie od najwyższego kierownictwa do ostatniego członka zespołu. Efektywna współpraca z zespołem BHP i organami nadzoru.

Czytaj dalej

Safety Assessments

Protokoły zgodności

Protokoły zgodności pomagają zarządzać, komunikować i skutecznie wdrażać wszystkie obowiązkowe wymogi zgodności i wytyczne firmy w Twoim projekcie. Ponadto:

 • Zapewniają personelowi i wykonawcom kompleksową informację o wszystkich wymaganiach dotyczących zgodności w zakresie jakości bezpieczeństwa zdrowia i środowiska

 • Aktualizują najnowsze wymagania i dostarczają informacje do wszystkich uczestników projektu

 • Przechowują w formie cyfrowej historię wszystkich działań związanych ze zgodnością i rejestrowaniem, śledzeniem, zarządzaniem aż do zamknięcia spraw wynikających z wykroczeń

Czytaj dalej

Construction Safety Compliance Protocols
Intelligent Permit Management

Inteligentne zarządzanie pozwoleniami

Intelligent Permit Management to kompletny, oparty na przepływie pracy, cyfrowo zintegrowany system pakietów prac roboczych, planowania świadectw bezpieczeństwa i wymagań dotyczących bezpieczeństwa na placach budowy.

Ponadto:

 • Zarządza sporządzaniem, wnioskowaniem, zatwierdzaniem i wydawaniem pozwoleń na pracę poprzez centralną izbę rozliczeniową

 • Zapewnia bieżącą aktualizację statusu wymaganych pozwoleń

 • Pozwala na cyfrowe dostarczanie pozwoleń do wnioskodawców

 • Zapewnia widoczność i śledzenie pozwoleń, które są wymagane i niezbędne na placu budowy.

Czytaj dalej

Intelligent Permit Management

Zgłaszanie i zarządzanie wypadkami przy pracy

Incident Reporting and Management to cyfrowe rozwiązanie do raportowania i analizy wypadków w obszarze bezpieczeństwa zdrowia i środowiska w celu ograniczenia ich ponownego wystąpienia.

Pomaga ono w:

 • uproszczeniu światowej normy DNV w zakresie zarządzania wypadkami wraz z praktycznymi doświadczeniami z projektów finansowych.

 • cyfrowej obsłudze wstępnego powiadomienia, szczegółowego raportowania, zbierania dowodów, analizy przyczyn źródłowych oraz analizy "dlaczego".

 • lepszym zarządzaniu wypadkami w celu ich ograniczenia i ostatecznego ich wyeliminowania.

Czytaj dalej

Incident Reporting and Management in Construction
Flag of India

special announcements